PENGURUSAN 2017

Visi dan Misi KoKurikulum

VISI UNIT KOKURIKULUM

" Melahirkan pelajar cemerlang dalam kokurikulum di semua peringkat "


MISI UNIT KOKURIKULUM

1. Mewujudkan wadah yang lestari untuk warga sekolah menjalankan aktiviti kokurikulum : unit beruniform, kelab dan persatuan, sukan, seni warisan dan kegiatan koperasi.

2. Membimbing dan melibatkan pelajar secara proaktif dalam pelbagai program ko akademik, unit beruniform, sukan dan permainan melalui strategi perancangan yang mantap sehingga mencapai standart tertinggi.

3. Mempunyai perancanagan dan strategi yang berterusan untuk mempertingkatkan mutu pencapaian kegiatan kokurikulum.

4. Membina sokongan dan perkongsian bestari dalam aktiviti kokurikulum diantara sekolah dan komuniti luar.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...