PENGURUSAN 2017

PIAGAM


MENUJU KECEMERLANGAN

Kami Berjanji Akan Berusaha Untuk Memperkembangkan Keupayaan Pelajar Ke Arah Kecemerlangan Pendidikan Dengan Menekankan Kepada :

  • Memberi pendidikan secara adil berdasarkan sukatan pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
  • Membimbing ke arah keputusan peperiksaan awam yang cemerlang.
  • Mengadakan aktiviti Ko-kurikulum dan memastikan penglibatan semua pelajar.
  • Mendidik pelajar ke arah pembentukan sahsiah terpuji dan berakhlak mulia.
  • Berusaha mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, bersih dan ceria supaya menjadi tempat yang selesa untuk pembelajaran.
  • Melahirkan lepasan sekolah yang mempunyai ilmu pengetahuan dan berkemahiran serta berdaya saing.
  • Meningkatkan pemuafakatan dan penglibatan komuniti ke arah kecemerlangan pendidikan.
  • Menghasilkan lepasan sekolah yang dapat menyumbangkan kepada kesejahteraan diri, keharmonian keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...